AMK Patent Danışmanlık Limited Şirketi

Faaliyet Konuları

Hukuk

Şirketimizin fikri mülkiyet alanındaki faaliyetleri Kılıçoğlu Hukuk Bürosu tarafından desteklenmektedir.

Kılıçoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde;

 • Sınai mülkiyet,

 • Haksız rekabet,

 • Fikri Haklar,

 • Ticaret Hukuku,

 • Medeni Hukuk,

 • Şahıs Hukuku

 • Aile Hukuku (Boşanma ve Mal Rejimleri, Velayet, Vesayet, Soybağı davaları.)

 • Miras Hukuku

 • Eşya Hukuku

 • Basın Hukuku

alanında hizmetler verilmektedir.

Yukarıdaki alanlar dahilinde genel olarak,

 • Fikri haklar ve Sınai mülkiyet konularında her tür danışmanlık,

 • Yukarıda belirtilen tüm konularda seminer, meslek içi eğitim, konferanslar ve benzeri hizmetler,

 • Fikri haklar ve Sınai mülkiyet (marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, ...) kapsamına dahil olan hukuki meselelere ilişkin hukuk, ceza ve benzer davaların ilk derece mahkemeleri ve yüksek yargı merciilerinde takibi,

 • İnternet alan adı uyuşmazlıklarının hukuki çözümüne ilişkin hizmetler verilmektedir.

AMK Patent Danışmanlık Limited Şirketi

AMK Patent Danışmanlık Limited Şirketi

Adakale Sok. 32/14 Yenişehir Kızılay / ANKARA

Tel:0 (312) 433 52 34

Faks:0 (312) 433 73 20